Cihaz Kampanya Sözleşmesi

1. Taraflar :

Altta kısımda kaşesi bulunan Bizim İnternet Bilişim Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti (İş bu sözleşmede kısaca SERVİS SAĞLAYICI olarak anılacaktır) ile bu sözleşmeyi düzenleyip abone olan sözleşmede  ismi ve adresi bulunan gerçek veya tüzel kişi (İş bu sözleşmede kısaca  ABONE olarak anılacaktır).

2. Tanımlar:

"Bu sözleşmede kullanılan terimlerin ve ifadelerin anlamı aşağıdaki gibidir.

Sözleşme : İşbu cihaz kurulum sözleşmesi ile cihaz kullanım süresi boyunca uyulacak kurallara ilişkin belgelerdir. Sistem : Kurulumu yapılan Acces Point ve internet hizmetinin ABONE ye ulaşmasını sağlamak için kullanılan kablo, switch, vb. malzemeler bütünü. Hizmet : Servis Sağlayıcı tarafından Aboneye sağlanan her türlü veri erişimi."

3. Yükümlülükler:

a.) Servis sağlayıcı Sistem kurulumunu hazırlayıp çalışır vaziyette Abone ye teslim edecektir.
b.) Servis sağlayıcı Sistem kurulumu sırasında Abone ile beraber kurulum yapacak ve kabloların geçeceği yerleri tespit edecek Abone onayı ile tesisatı hazırlayacaktır.
c.) Abone gözetiminde yapılacak olan Sistem kurulumu sonrasında doğabilecek olumsuzluklardan (3. şahıslar dahil) Abone sorumludur.
d.) Abone Hizmet kullanımını istememesi halinde durumu Servis sağlayıcıya yazılı olarak bildirdikten 7 gün sonra Sistem üzerinde sorumluluğu kalmaz. Servis sağlayıcı Sistemin uzun süre kullanılmadığını tespit etmesi halinde asgari (2 (iki) ay ) Sistemi geri alma hakkına sahiptir. Sistemde kullanılacak olan tüm malzemeler servis sağlayıcının mülkiyetindedir 3. Şahıslara kullandırılamaz ve satılamaz. Sistem üzerinde servis sağlayıcı müdahalesi dışında yapılan müdahale sonucunda oluşabilecek tüm hasarlardan Abone sorumludur. CİHAZ MÜLKİYETİ ŞİRKETE AİTTİR.
e.) Birden fazla Abone ye sahip kurulumlarda Sisteme herhangi bir şekilde zarar gelmesi halinde bu zararı karşılamakla Abone (ler) ayrı ayrı sorumludur.
f.) Sistem kurulu olduğu yerden kaldırılmasını gerektiren durumlarda Abone Servis Sağlayıcıya gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
g.) Servis Sağlayıcı Abonenin İstemesi durumunda Sistemi kurulu olduğu yerden 7 gün içerisinde sökecektir aksi takdirde Abonenin Sistem üzerinde bir sorumluğu kalmaz.
h.) Sistem kurulumu için kullanılan malzeme listesi ve bedelleri ektedir. h. Abonenin arıza kaydının alınması durumunda arızanın alındığı saat itibariyle 48 saat içerisinde teknik sorun giderilmeye çalışılacaktır. 48 saat içerisinde giderilmeyen arızalarda her 24 saatlik zaman dilimi için abonenin hesabına 1(bir) gün eklenecektir.